Close
Organizacje eklogiczne

Co robimy dla środowiska

Nie sposób zliczyć i wyczerpująco określić wszystkich obszarów, na których podejmują inicjatywy organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie. Można się natomiast pokusić o stwierdzenie, że zasadniczym ich celem jest przede wszystkim dbanie o stan środowiska naturalnego (w tym przywracanie właściwego stanu przyrody), badanie oddziaływań jego poszczególnych elementów, a także promowanie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Przez pryzmat powyższego stwierdzenia jasno widać, że organizacje ekologiczne – dokładnie tak samo jak wszystkie inne organizacje społeczne – realizując swoje cele, działają na kilku różnych płaszczyznach. Można więc mówić z jednej strony o działaniach naukowych, a z drugiej strony o społecznych, a w konsekwencji również politycznych (nie na darmo mówi się o tym, że działania m.in. organizacji ekologicznych leżą u podstaw amerykańskiej oddolnej demokracji). W zależności od profilu danej organizacji, dostępnych jej zasobów ludzkich i finansowych różnie są rozłożone akcenty we wskazanych sferach oddziaływania.

Różnie też będą realizowane szczegółowe cele, które postawi przed sobą organizacja ekologiczna. Nie każda z nich bowiem zajmuje się w ogólności całym środowiskiem naturalnym. Często można spotkać się organizacjami wyspecjalizowanymi np. w ochronie zwierząt. Zdarza się, też, że pod szczególną pieczą organizacji ekologicznej jest np. tylko określona grupa zwierząt, a nawet jeden gatunek.

Z powyższych różnic i zależności warto zdać sobie sprawę w szczególności wtedy, gdy decydujemy się wesprzeć jedną z organizacji – czy to finansowo, czy poprzez wolontariat. Last but not least warto też zastanowić się nad tym, czy organizacja, której chcemy pomóc realizuje cele bliskie naszemu sercu w sposób zgodny z naszymi przekonaniami, bo również i tym potrafią się organizacje ekologiczne różnić.

Choligrip MAX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *