Close
Organizacje eklogiczne

Co robimy dla środowiska

Kontynuując przegląd organizacji ekologicznych przejdę do przedstawieniu kilku z tych, które poświęcają swoją uwagę szczególnie prawom zwierząt. Prawa zwierząt są stosunkowo świeżym pomysłem cywilizacji białego człowieka, dlatego temat organizacji, które promują tę ideę wydaje mi się szczególnie ciekawy.

Jedną z bardziej znanych organizacji międzynarodowych promujących prawa zwierząt jest Vegetarians International Voice For Animals, znana w Polsce jako Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt. Poza zniechęcaniem do spożywania mięsa i produktów zwierzęcych zwracają również uwagę np. na to w jaki sposób są traktowane zwierzęta hodowlane, czym są karmione oraz w jaki sposób są zabijane. Fundacja Viva! prowadzi wiele kampanii tematycznych, poświęconych prawom konkretnych gatunków zwierząt.

Nieco inny styl kampanii uskutecznia Stowarzyszenie Empatia, polska organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt. Akcje Empatii są często prowadzone okresowo, lecz intensywnie. Były to do tej pory m.in. dzień bez futra czy dzień ryby promowany przed świętami Bożego Narodzenia. Ponadto organizacja sprzeciwia się wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, a w szczególności na pokazach cyrkowych.

Jako ciekawostkę lokalną można wskazać również Stowarzyszenie Pomocy Królikom, które w swoich publikacjach promuje rozważną adopcję królików, przeciwstawia się ich wiwisekcji oraz informuje o kontrolach warunków przetrzymywania zwierząt przeprowadzanych w sklepach zoologicznych.

Są to tylko niektóre z organizacji promujących ideę praw zwierząt. Zważywszy na to, że samo pojęcie praw zwierząt jest stosunkowo nowe, a obecnie często przyjmujemy je za coś normalnego, nietrudno o konkluzję, iż organizacje ekologiczne mają bardzo realny wpływ na rzeczywistość.

Duofilm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *