Close
Organizacje eklogiczne

Co robimy dla środowiska

Promocja ekologicznej żywności

Jednym z ciekawych obszarów zainteresowań organizacji ekologicznych może być ekologiczna żywność. Wydaje się, że zagadnienie zdrowej, ekologicznej żywności szczególnie zyskało na znaczeniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, szczególnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która promuje tego typu żywność oraz wytwarzających ją rolników. Ekologiczną żywnością nazywamy taką żywność, która została Continue Reading